System Ewidencji Członków Krajowej Izby Urbanistów

Opis projektu

W Krajowej Izbie Urbanistów został zaimplementowany System Ewidencji Członków (z możliwością zarządzania Listą Członków i statystykami) wspierający prace komisji urbanistyczno-architektonicznych.

Detale projektu

  • System Ewidencji Członków
  • Lista Członków
  • Statystyki
Back to top