Serwer wydruku

Opis projektu

Aplikacja jPrintServer jest usługą sieciową (Web Service), będącą serwerem wydruków, generującym dokumenty w formacie PDF. Dostęp do usługi możliwy jest zdalnie poprzez sieć lokalną lub sieć Internet za pomocą zdefiniowanego interfejsu, na który klient usługi zgłasza żądanie. Odpowiedzią, przesyłaną z serwera do klienta jest plik PDF, wygenerowany na podstawie otrzymanych danych.
Technologia

Usługa jPrintServer, stworzona w oparciu o technologię Java i serwer aplikacji Apache Tomcat, opiera się na architekturze klient – serwer. Proces generowania dokumentów bazuje na pliku XML, przysyłanym przez klienta w żądaniu oraz na szablonie wydruku, zdefiniowanym w formacie OpenOffice i znajdującym się na serwerze aplikacji. Na podstawie tych danych usługa jPrintServer tworzy oczekiwany wydruk w formacie PDF.
Korzyści

jPrintServer jest usługą, którą można łatwo zintegrować z wszelkimi aplikacjami webowymi i komponentami programowymi, które wymagają tworzenia dokumentów w formacie PDF – niezależnie od sposobu i technologii ich implementacji i fizycznej lokalizacji. Współpraca z usługą jPrintServer odbywa się za pośrednictwem sieci Internet bądź też sieci lokalnej. Wykorzystanie gotowej usługi pozwala na redukcję nakładu pracy i kosztów, które wystąpiłyby przy tradycyjnej implementacji tego typu funkcjonalności.

Detale projektu

  • jPrintServer
  • Apache Tomcat
  • PDF
Back to top