Blog

Latest Industry News

Portal KatalogInzyniera.pl

Na początku lutego w Internecie został uruchomiony portal internetowy dla branży budowlanej – Katalog Inżyniera – w nowej zmodernizowanej wersji. Serwis ten stanowi bazę firm i materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku. Portal prowadzony jest przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Całość prac graficznych i programistycznych nad nową wersją serwisu została zrealizowana przez naszą firmę. Zaproponowany układ graficzny uwzględnia aktualne trendy w budowanie serwisów o charakterze katalogu danych: centralne miejsce zajmuje wyszukiwarka oraz kluczowe funkcje przeglądu i porównań materiałów budowlanych. Treści umieszczone w serwisie podzielone zostały na sekcje Produkty, Producenci, Usługodawcy, Vademecum, co ułatwia poruszanie się w strukturze portalu.

Przejrzysty layout oraz podział treści na działy Produkty, Producenci, Usługodawcy, Vademecum ułatwią poruszanie się po serwisie. Istotną funkcją serwisu jest możliwość bezpośredniego zapytania e-mailowego do działu technicznego lub handlowego danej firmy. Nowa funkcja ‚Zadaj pytanie specjaliście’ pozwala na wysłanie komunikatu do wielu firm jednocześnie.

 

Portal został oparty na autorskim frameworku MVC. W interfejsie graficznym wykorzystano wiele mechanizmów opartych na JQuery pozwalających na atrakcyjne przedstawienie treści w sposób dynamiczny (animacje, slideshow, modalne okienka popup).

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu!

 

Back to top