PMT – system rozliczania prac projektowych

Opis projektu

PMT jest webową aplikacją do zarządzania i rozliczania zadań projektowych. Jest ona skierowana do firm i organizacji prowadzących działalność biznesową w oparciu o projekty.

Każde z zadań projektu może być przypisane do osoby lub innego zasobu zdefiniowanego w systemie. System wspiera nadzór nad realizacją zadań przez zmianę stanu zadania i system powiadomień e-mailowych do wykonawców zadań i administratora/kierownika projektu.
Najważniejszym elementem systemu jest zdefiniowanie prachochłonności lub kosztów realizacji do poszczególnych zadań. Pozwala to na bieżące śledzenie kosztów całego projektu. Postęp prac system wizualizuje na wykresach Gantt’a.

Detale projektu

  • PMT
  • Gantt
Back to top