Blog

Latest Industry News

Nowy system transakcyjny GPW

Na warszawskiej GPW nowy system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) zastąpi działający od 12 lat Warset. Jego twórcą jest NYSE Technologies. Tę samą platformę obrotu wykorzystują giełdy grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Nowy system znacznie przyspieszy zawieranie transakcji. Stary system obsługuje 300 zleceń na sekundę, podczas gdy nowy już ok. 20 tys.!

Nasi pracownicy biorą udział w integracji systemu transakcyjnego z systemami z nim współpracującymi.
Back to top