Blog

Latest Industry News

Cloud computing – nowe spojrzenie na outsourcing

Odkąd dostęp do Internetu stał się w biznesie powszechny a szybkość łączy przestała być barierą w korzystaniu z zaawansowanych aplikacji obserwujemy nowy trend w rozwoju aplikacji internetowych. Termin cloud computing nie ma jeszcze dobrego polskiego odpowiednika, choć angielskie brzmienie bardzo dobrze oddaje istotę zagadnienia: chodzi o działanie usług i aplikacji w sposób rozproszony w obrębie wielu serwerów w „chmurze” Internetu.

Rozproszone aplikacje internetowe stosowane są od dawna, chociażby jako moduły systemów ERP czy CRM w wielo-oddziałowych korporacjach. Nowość cloud computing polega na wspólpracy komponentów i modułów aplikacyjnych pochodzących od różnych organizacji. Stwarza to nowoczesne formy outsourcingu systemów informatycznych: np. jeśli potrzebujemy nowej funkcji do naszego systemu CRM, to zamiast implementować ją samodzielnie możemy poszukać w Internecie usługowawcy, który udostępni nam ją zdalnie, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich gwarancji jakości i dostępności.

 

Najbardziej znane formy outsourcingu w cloud computing to modele:

  • IAAS – Infrastructure as a Service  („infrastruktura jako usługa”) – w tym przypadku usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia infrastruktury informatycznej,
  • PAAS – Platform as a Service („platforma jako usługa”) – usługodawca udostępnia całe środowisko pracy,
  • SAAS – Software as a service („oprogramowanie jako usługa”) – usługodawca udostępnia oprogramowanie, użytkowane aplikacje są jedynie wynajmowane.

To co dziś obserwujemy w Internecie być może pozwala na dodanie to tej listy nowej pozycji o nazwie „API as a service”, czyli udostępnianie otwartych interfejsów programistycznych pozwalających na wzbogacenie własnych aplikacji internetowych o funkcje innych serwisów i aplikacji. Sztandarowym przykładem jest API oferowane przez aplikacje Google’a, pozwalające na integracje we własnych rozwiazaniach np. aplikacji kalendarza czy map internetowych. Z tym trendem podąża wiele liczących się serwisów, jak chociażby Facebook czy Twitter. Nowe aplikacje WWW budowane z wykorzystaniem usług „w chmurze” pozwalają więc na realizację bardzo ciekawych funkcji.

Dlatego warto pomyśleć o integracji własnego serwisu internetowego z dostępnymi interfejsami innych systemów. Krokiem dalej będzie uruchomienie własnego API i zezwolenie (na zasadach komercyjnych lub nie) na korzystanie z niego przez innych użytkowników Internetu.

Back to top